Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Αίτηση εγγραφής
Εγγραφή φορέα - εταιρείας
Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να εισάγετε αγγελίες, να αναζητήσετε φοιτητές - απόφοιτους, ερευνητικά προγράμματα κλπ...
Εγγραφή φοιτητή-αποφοίτου
Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες των δομών απασχόλησης και σταδιοδρομίας.
Εγγραφή εκπαιδευτικού
Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να αναζητήσετε φοιτητές - απόφοιτους, ερευνητικά προγράμματα, πρακτικές ασκήσεις, να γίνετε μέλος του δικτύου μεντόρων κλπ...