Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Σεμινάριο
Διοργανωτής
ΜοΚΕ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου
: 5/11/2013 3:00 μμ
:
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Αφίσα

Τίτλος

Ημερίδα 5/11/2013: «Η Επιχείρησή μου», Σεμινάριο: «Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και καινοτόμων ιδεών σε μια επιχείρηση»

Περιγραφή

Στις 5 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ημερίδα με τίτλο: «Η Επιχείρησή μου» καθώς και σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και καινοτόμων ιδεών σε μια επιχείρηση», στο πλαίσιο των Πράξεων: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» και «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».

Την Ημερίδα και κυρίως το σεμινάριο παρακολούθησαν πλήθος φοιτητών.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθ. κ. Δημήτριος Κεχαγιάς, χαιρετίζοντας κατά την έναρξη της εκδήλωσης, έκανε σύντομη αναφορά στη φιλοσοφία του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης της Ημερίδας, καθώς και στις γενικότερες δράσεις και δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και του ΓΔ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Την Ημερίδα χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθ. κ. Γεώργιος Τύπας, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων, που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η παρούσα.

Ως εισηγητές συμμετείχαν οι: κ. Ανδρέας Στεφανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, κ. Απόστολος Ανδριανάκος, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Διαδικτύου, κ. Παύλος Θωμόγλου, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Αμπατζής, Διευθυντής καταθέσεων και χορηγήσεων τίτλων, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), καθ. κ. Σπυρίδων Πανέτσος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, κ. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη