Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Για την εγγραφή στον Άτλαντα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΛΑΣ

Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ από το εαρινό εξάμηνο του 2014 θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1) Εγγραφή στο πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submit-atlas.grnet.gr και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών της υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ (210-7724390) καθημερινά 09:00 με 17:00.

2) Μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αναζήτηση θέσεων και εφόσον επιθυμούν να επιλέξουν μια θέση Πρακτικής ενημερώνουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να προδεσμεύσει την εν λόγω θέση. Προσοχή: εντός 10 ημερών θα πρέπει να γίνει αντιστοίχηση της θέσης άρα η αίτηση στο τμήμα θα πρέπει να γίνει εγκαίρως.

3) Αν ο σπουδαστής επιθυμεί να κάνει σε κάποιο άλλο φορέα Πρακτική Άσκηση είτε μέσω δικής του συνεννόησης είτε από την λίστα του Γραφείου Πρακτικής  θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρία να κάνει εγγραφή στο Πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ, να αναρτήσει τη σχετική θέση και κατόπιν να την προδεσμεύσουμε όπως και στην περίπτωση 2.

Για κάθε άλλη απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη