Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Συμμετέχοντα τμήματα

Σύμφωνα με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» τα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ που απονέμουν πτυχίο είναι τρία:

  1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής με δύο κατευθύνσεις: 1α. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας 1β. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
  2. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
  3. Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων για την Πρακτική Άσκηση είναι:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής

 Αδάμ Σπυρίδων

 Καθηγητής Εφαρμογών

 spadam@aspete.grr

Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας

 Καράγιωργας Μιχάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής


 mkara@aspete.gr


Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

 Αλιεύς Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής 

aliefs@aspete.gr

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη