Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Οδηγίες Ένταξης

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής για να ενταχθεί στη χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης από το ΕΣΠΑ είναι:


1.    Αίτηση στο Τμήμα για πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. Στην αίτηση αναφέρεται ο Φορέας απασχόλησης, ο Επόπτης Εκπαιδευτικός, το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης και η πρόθεσή του να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

2.    Φέρνει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φωτοαντίγραφο της εγκεκριμένης από το Τμήμα αίτησης.

3.    Ακολουθεί ενημέρωση από το Γραφείο ΠρακτικήςΆσκησης σχετικά με τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

4.    Του δίνεται η σύμβαση του φοιτητή και η σύμβαση του επόπτη του φορέα απασχόλησης. Αυτές αφού υπογραφούν απ’ όλους, εκτός από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο και τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ, σε αριθμό αντιγράφων που αναφέρεται σε κάθε σύμβαση, επιστρέφονται  στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

5.     Επίσης ο φοιτητής λαμβάνει  το σημαντικό έντυπο επίδοσης και μηνιαίας έκθεσης επίβλεψης-απόδοσης το οποίο θα πρέπει ο φοιτητής να το προωθεί στο ΓΠΑ, κατάλληλα συμπληρωμένο, εντός του πρώτου 5θήμερου του επόμενου μήνα για να μπορεί να αποζημιωθεί.

6.    Κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής εκτός από την επαφή που πρέπει να έχει με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό, θα πρέπει να είναι σε επαφή και με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τυχόν θέματα που πιθανών να ανακύψουν ή τον απασχολούν στο εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη