Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση
Φοιτητές που ολοκλήρωσαν το 7ο εξάμηνο μπορούν στο εαρινό εξάμηνο (8ο), εάν το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και το Σεπτέμβριο να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης27/2/2014 2:23:52 μμ
Σελίδα 1 από 1, Βρέθηκαν 1 εγγραφή/ες