Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Ανακοίνωση

Φοιτητές που ολοκλήρωσαν το 7ο εξάμηνο μπορούν στο εαρινό εξάμηνο (8ο), εάν το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και το Σεπτέμβριο να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων