Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Ενημερωτική συνάντηση
Διοργανωτής
ΔΑΣΤΑ
Ολοήμερο γεγονός
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 23/1/2013:

Αφίσα

Τίτλος

Ενημερωτική Συνάντηση 24/01/2013: Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ

Περιγραφή

Στις 24/1/2013 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα: «Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για την ενημέρωση των σπουδαστών/αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν εκτενώς οι διαδικασίες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ. Δημήτριος Κεχαγιάς. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ. Σπύρος Πανέτσος, παρουσίασε αναλυτικά το πλαίσιο και τη διαδικασία ανάληψης, πραγματοποίησης και πιστοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ως προϋπόθεσης λήψης του πτυχίου από τους φοιτητές της Σχολής, ενώ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ. Γεώργιος Αλέξης, παρουσίασε αναλυτικά τις διαδικασίες έναρξης, πραγματοποίησης και πιστοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Σχολής στο πλαίσιο της Πράξης. Στη συνέχεια, ο κ. Αλέξης ανέλυσε την πορεία υλοποίησης της Πράξης, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία και υλοποίησή της.

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη