Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Ημερίδα
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου
: 8/4/2014 11:00 πμ
: 8/4/2014 1:00 μμ
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Σπουδάζοντας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Περιγραφή

Στις 8 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής εκδήλωση με θέμα «Σπουδάζοντας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», η οποία είχε στόχο την ενημέρωση μαθητών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό προφίλ της Σχολής, τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της καθώς και τα επαγγελματικά προφίλ των αποφοίτων, στο πλαίσιο των Πράξεων: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» και «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 μαθητές και μαθήτριες τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθ. κ. Δημήτριος Κεχαγιάς, χαιρετίζοντας κατά την έναρξη της εκδήλωσης, έκανε σύντομη αναφορά στη φιλοσοφία του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης της εκδήλωσης, καθώς και στις γενικότερες δράσεις και δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και του ΓΔ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη