Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Ημερίδα
Διοργανωτής
ΔΑΣΤΑ
Ολοήμερο γεγονός
Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: : 22/3/2012

Τίτλος

Ημερίδα 22/3/2012: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Περιγραφή

Στις 22-3-2012 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ημερίδα με θέμα: «Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε» στο πλαίσιο των Πράξεων Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για την ενημέρωση των σπουδαστών/αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και την προώθηση/προβολή της λειτουργίας των Πράξεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 200 άτομα: 177 σπουδαστές, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού.

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη