Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Ημερίδα
Διοργανωτής
ΔΑΣΤΑ
Ολοήμερο γεγονός
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: : 13/12/2011

Τίτλος

Ημερίδα της 13/12/11: Παρουσίαση της ΔΑΣΤΑ και των Δομών της

Περιγραφή

Στις 13-12-2011 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ημερίδα με Θέμα: «Παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Δομών της». Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερώσει την κοινότητα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την αποστολή της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων που συντονίζει, δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 200 άτομα: 144 σπουδαστές, το σύνολο σχεδόν των Μελών της ΔΕ και του εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και αρκετοί διοικητικοί υπάλληλοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη