Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Ενημερωτική συνάντηση
Διοργανωτής
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Ολοήμερο γεγονός
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 26/1/2012: 26/1/2012

Αφίσα

Τίτλος

Ενημερωτική συνάντηση 26/01/2012: Διαδικασίες υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ

Περιγραφή

Στις 26/1/2012 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ενημερωτική Συνάντηση με τίτλο: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ - ΕΣΠΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με κωδ. MIS 299970, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Καθηγητής Δημήτριος Κεχαγιάς. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν εκτενώς οι διαδικασίες υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ο κ. Χαράλαμπος Τράπαλης, Αναπλ. Γραμματέας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., παρουσίασε τη διαδικασία έναρξης, υλοποίησης και πιστοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ως προϋπόθεση λήψης του πτυχίου από τους φοιτητές της Σχολής, ενώ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης, Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Αλέξης, παρουσίασε αναλυτικά τόσο την ίδια την Πράξη ως Πράξη ενταγμένη στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, όσο και τις διαδικασίες ένταξης, υλοποίησης και πιστοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Σχολής στο πλαίσιο της Πράξης.

Τη Συνάντηση την παρακολούθησαν τουλάχιστον 180 φοιτητές. Επίσης, την παρακολούθησε σημαντικός αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη