Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. λειτουργεί από το 1999 με σκοπό τη διαρκή επικοινωνία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και της αγοράς εργασίας. Έχοντας επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στην πολύχρονη πορεία του, στο πλαίσιο της χρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», διευρύνει και βελτιώνει τις υπηρεσίες του.

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην εκπαίδευση, την οικονομία και την αγορά εργασίας, και των αλλαγών που αυτές επιφέρουν στη δομή της απασχόλησης και την έννοια της σταδιοδρομίας, εισάγει στην επιχειρησιακή του λειτουργία καινοτόμα εργαλεία, σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει πολιτικές και πρακτικές, όπως:

 •  ανάπτυξη μηχανισμών αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας με φορείς, οργανισμούς, Ινστιτούτα και Ιδρύματα,
 •  ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής των  προσόντων  των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
 •  ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων,
 •  υλοποίηση και διενέργεια μελετών και ερευνών,
 •  εμπλουτισμός του αρχείου και της βιβλιοθήκης που διαθέτει,
 •  επιμόρφωση του προσωπικού,
 •  διαχείριση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία του
 •  αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του,
 •  διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

και σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και δραστηριότητες, όπως:

 • ακαδημαϊκή συμβουλευτική - συμβουλευτική σταδιοδρομίας,
 • σύνταξη, εμπλουτισμός και επικαιροποίηση Οδηγών Σταδιοδρομίας,
 • σύνταξη άρθρων και ενημερωτικών δελτίων,
 • αποδελτίωση και στοχευμένη διάχυση πληροφοριακού υλικού,
 • ενημέρωση για την αγορά εργασίας (θέσεις εργασίας, επαγγελματικά δικαιώματα, επαγγελματικά προφίλ, προοπτικές και εξελίξεις),
 • ενημέρωση για τα προγράμματα κινητικότητας και την εργασία στο εξωτερικό,
 • ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης/κατάρτισης, υποτροφίες, κ.λπ.,
 • σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος,
 • υποστήριξη και προετοιμασία για υποψηφιότητες και αιτήσεις (αναζήτηση εργασίας, επιστολές, συνέντευξη επιλογής, συμπλήρωση εντύπων, κ.λπ.),
 • ενημέρωση για προγράμματα επιδότησης και υποστήριξη ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας,
 • διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων,
 • συμμετοχή σε εκδηλώσεις τρίτων,
 • συνεργασία με φορείς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις,
 • ανάπτυξη και επικαιροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Ιστοσελίδας,

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών του (φοιτητών - φοιτητριών, τελειόφοιτων, απόφοιτων, μελών Ε.Π. και φορέων/επιχειρήσεων/οργανισμών).

Επικοινωνία

Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διεύθυνση:

Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»,

Ηράκλειο Αττικής,

Τ.Κ. 14121

 

Τηλ. 210 2896 885

e-mail: gdaspete@aspete.gr
Ανώνυμο
Μεταπτυχιακά
Δε βρέθηκαν δεδομένα
Υποτροφίες
Δε βρέθηκαν δεδομένα