Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Διασύνδεσης
Εργασία Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Αναζήτηση Εργασίας

Στο σχετικό άρθρο «Αναζήτηση Εργασίας» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για μελέτες που αφορούν την αποτελεσματικότητα των τρόπων αυτών και να πληροφορηθείτε για σημαντικές παραμέτρους στην προετοιμασία σας από τον εντοπισμό της θέσης που σας ενδιαφέρει στην αίτηση και τη συνέντευξη επιλογής.

Στον Οδηγό μπορείτε να βρείτε επίσης αναλυτικά Παραρτήματα με στοιχεία Οργανισμών, Ιδρυμάτων, φορέων και  υπηρεσιών που θα σας φανούν χρήσιμα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

 

Επίσης, στο σχετικό άρθρο «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Σταδιοδρομία» μπορείτε να βρείτε σημαντικά στοιχεία για τις έννοιες και τη σημασία της επαγγελματικής και εργασιακής ταυτότητας και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, καθώς και μια ολοκληρωμένη πρόταση του τρόπου με τον οποίο θα μπορέσετε να σχεδιάσετε ένα ρεαλιστικό πλάνο σταδιοδρομίας και να αντιπαρέλθετε προβλήματα ή αστοχίες στις έως τώρα επιλογές σας.

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)Βιογραφικό Σημείωμα

Στο σχετικό άρθρο «Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή» μπορείτε να αντλήσετε υποδείγματα και παραδείγματα διαφόρων τύπων συνοδευτικών επιστολών και βιογραφικών σημειωμάτων, οδηγίες για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, καθώς και την πρόταση - υπόδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το βιογραφικό σημείωμα, προσανατολισμένο στις ανάγκες και την πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας, το οποίο αποτελεί προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης αλλά και της πολύχρονης εμπειρίας του Γραφείου σε ζητήματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

 

Στο σχετικό άρθρο «Έγγραφα EUROPASS» παρουσιάζονται τα έγγραφα EUROPASS (Βιογραφικό Σημείωμα, Διαβατήριο Γλωσσών, Κινητικότητα, Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, Παράρτημα Διπλώματος) και η χρησιμότητά τους.

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)Συνέντευξη-Δεξιότητες Επικοινωνίας

Στο σχετικό άρθρο «Η Συνέντευξη Επιλογής» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη συνέντευξη επιλογής (interview), τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διεξαχθεί, τα διάφορα είδη τεστ, οδηγίες για την προετοιμασία σας πριν τη συνέντευξη και συμβουλές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και αναλυτική λίστα ερωτήσεων – απαντήσεων που θα σας βοηθήσουν για την προετοιμασία σας για τη συνέντευξη.

 

Στο σχετικό άρθρο «Δεξιότητες Επικοινωνίας», ο οποίος λειτουργεί τόσο συμπληρωματικά προς τον Οδηγό Συνέντευξης, όσο και ανεξάρτητα σε επίπεδο ενημέρωσης για ζητήματα εργασιακής αποτελεσματικότητας, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις «μη τυπικές» δεξιότητες που εκτιμώνται σε επίπεδο επαγγελματικής και εργασιακής σταδιοδρομίας. Ο Οδηγός παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο όλες τις διαστάσεις του φαινόμενου της επικοινωνίας (λεκτική και μη-λεκτική, επικοινωνία σε ομάδες), ενώ αναφέρεται και στους τρόπους με τους οποίους το ευρύ φάσμα των δεξιοτήτων επικοινωνίας διερευνάται σε διαδικασίες συνέντευξης επιλογής.

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)
Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στα σχετικά άρθρα «Επαγγελματικός Οδηγός Αποφοίτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» και  «Οδηγός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» μπορείτε να βρείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ειδικοτήτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τα επαγγελματικά προφίλ των ειδικοτήτων, τις προοπτικές των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο χώρο της Εκπαίδευσης, καθώς και εκτενή κατάλογο με τη σχετική νομοθεσία.

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)

Εργασία στο Εξωτερικό

Οι Οδηγοί για την εργασία στο εξωτερικό συντάσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης και εμπλουτίζονται σύμφωνα με τα αιτήματά τους. Στα σχετικά άρθρα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εργασία σε χώρες της Ευρώπης. Στα έντυπα θα βρείτε πληροφορίες για την αναζήτηση εργασίας στις συγκεκριμένες χώρες, τις απαραίτητες διαδικασίες πριν και κατά τη μετοίκησή σας εκεί, καθώς και καταλόγους χρήσιμων διευθύνσεων υπηρεσιών και φορέων στη χώρα.

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)
Ανώνυμο
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη