Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Διασύνδεσης
Εκπαίδευση Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική


Μεταπτυχιακά


Στο σχετικό αρχείο «Μεταπτυχιακά και αγορά Εργασίας» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο αναζήτησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τη διαδικασία αίτησης, την αναγνώριση των προγραμμάτων, τα είδη των προγραμμάτων, τις διαβαθμίσεις τους στο εξωτερικό, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να γίνεται η επιλογή των προγραμμάτων.

 

 Στο σχετικό αρχείο «Σπουδές στο εξωτερικό» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις σπουδές σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Η.Π.Α., Καναδάς). Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την αναγνώριση των τίτλων του εξωτερικού.

 

Στο σχετικά αρχεία «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων» και «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» μπορείτε να βρείτε πλήρεις καταλόγους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας ανά Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα (αποδελτίωση Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 2012).

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)


Υποτροφίες


Το σχετικό αρχείο «Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές» να βρείτε κατάλογο των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)
Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Κατάρτησης

Στο σχετικό αρχείο «Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης»  μπορείτε να βρείτε κατάλογο των φορέων δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, καθώς και των Προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούν.

 

(Για να έχετε πρόσβαση στα σχετικά άρθρα, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες.)
Επιχειρηματικότητα

Δείτε στα σχετικά Αρχεία άρθρα που αφορούν την Επιχειρηματικότητα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα