Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Διασύνδεσης
Σεμινάριο Σταδιοδρομίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ: Πρωτοετείς φοιτητές/τριες

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

Με την παρούσα ανακοινώνεται πως πρόκειται να υλοποιηθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης της Σχολής Σεμινάριο Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο των δράσεων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού τον Νοέμβριο του 2014.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους/στις φοιτητές/-τριες από το Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους αναφορικά με ακαδημαϊκά θέματα (π.χ. υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και θέματα σταδιοδρομίας (π.χ. αναζήτηση θέσης εργασίας, επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτηση).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα των εγκαταστάσεων της Σχολής και η διάρκειά του θα είναι δύο (2) ώρες.

Ο ακριβής τόπος και χρόνος υλοποίησης του σεμιναρίου θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης με ηλεκτρονικό μήνυμα σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο counseling@aspete.gr αναγράφοντας σε αυτό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επώνυμο, όνομα, τμήμα, τηλέφωνα επικοινωνίας) έως και την Παρασκευή, 7.11.2014.

 

Υπεύθυνη Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κουτσονίκα Ελένη

Τηλ.: 21028968812102896881

Email: counseling@aspete.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη