Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

Η ΔΑΣΤΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. απευθύνεται τόσο στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους αποφοίτους της Σχολής, όσο και στους εκπροσώπους της αγοράς εργασίας, σε πλήρη ενσωμάτωση με την υπόλοιπη λειτουργία του ιδρύματος.

Το Γραφείο της ΔΑΣΤΑ βρίσκεται σε χώρο της βιβλιοθήκης της Σχολής. Κεντρικός στόχος της Δομής είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την αγορά εργασίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 
 
Υπό την επίβλεψη της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής Δομές:

 

  • Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)
  • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
  • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)    

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα