Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Συνεργασίες

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο πλαίσιο της δικτύωσης, συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας με φορείς προώθησης της απασχόλησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανισμούς.

Ήδη έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ακόλουθων Ιδρυμάτων:


 •       Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
 •       Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 •       Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 •       Πανεπιστήμιο Πατρών
 •       ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 •       ΤΕΙ Ηπείρου
 •       ΤΕΙ Καλαμάτας
 •       ΤΕΙ Λαμίας
 •      ΤΕΙ Πατρών

 

Επίσης έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς:

 1.       ΕΟΠΠΕΠ – Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 2.          ΕΣΕΕ - Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
 3.         ΓΣΕΒΕΕ - Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας
 4.          Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 5.          ΕΤΕ - Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών
 6.         ΕΕΤΕΜ - Ένωση Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη